Επαναχρησιμοποίηση είναι η χρήση των ίδιων αντικειμένων-υλικών (κυρίως στην πρωτογενή τους μορφή) πολλές φορές.
Η επαναχρησιμοποίηση ως πρακτική μπορεί να περιλαμβάνει την επισκευή, την πλήρωση, την επαναφόρτιση και γενικά την αποφυγή υλικών μίας χρήσης.

Με την επαναχρησιμοποίηση των αντικειμένων και των υλικών προκύπτουν τρία σημαντικά πλεονεκτήματα:
• Εξοικονόμηση χρημάτων κατά την αγορά υλικών από την επιχείρηση.•Ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, και επομένως μείωση του κόστους και των περιβαλλοντικών δαπανών που αφορούν την διάθεση των αποβλήτων.•Μείωση των περιβαλλοντικών επιδράσεων που συνδέονται με τις διαδικασίες μεταποίησης και ανεφοδιασμού.

Οι κατασκευές μας

P2060141.JPG

Οι προτάσεις μας
pet-jewelry2.jpg


κοσμήματα από πλαστικά μπουκάλια


.jpg
πάνινη τσάντα για ψώνια

.JPG
φωτιστικό από ποτηράκια